Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/goedkoopeq/www/includes/menu.inc).

Algemene voorwaarden springkastelen

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN

• De verantwoordelijke persoon, vermeld op de huurovereenkomst, ziet toe op de naleving van de hieronder vermelde voorwaarden.
• Er mogen maximaal 15 kinderen op het zelfde moment op het springkasteel ( groot model ) en 8 kinderen ( op een klein model ).
• De kinderen dienen zich te ontdoen van eender welk schoeisel alsook scherpe voorwerpen ( zoals horloges, speelgoed …)
• Het springkasteel dient op een vlakke oppervlakte, vrij van scherpe objecten ( stenen, glas, ...), bij voorkeur gras of zand waarop het
springkasteel volledig vrij kan staan met minimum 1 meter vrije ruimte rondom het kasteel. Indien het springkasteel toch op een
harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te
voorzien om het springkasteel stevig vast te zetten. Het kasteel moet altijd op het bijgeleverde grondzeil gezet worden.
• De motor dient zover mogelijk van het springkasteel geplaatst te worden en wordt verbonden met de daartoe voorziene buis. Deze mag absoluut niet verlengd worden.
• Indien het kasteel wordt geleverd dan stelt de huurder x aantal persoon(en)( af te spreken met de verhuurder) ter beschikking om het kasteel af te laden, te plaatsen en terug te laden, bij gebreke zal de verhuurder 30 € per uur kunnen aanrekenen.
• De huurder verleent ten allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar de attractie opgesteld is.
• De motor mag NOOIT AFGEDEKT worden!!!!
• Bij annuleren van het springkasteel, minder dan 15 dagen voor de vermelde datum, zal de huurder gehouden zijn aan de volledige huurprijs, behalve door onze slecht weer garantie (regen)
• Men voorziet een aansluiting van 220 Volt met aarding + verlengkabel tot aan de motor.
• De huurder zal aanwezig zijn bij de plaatsing, helpen indien nodig en aanduiden waar de attractie geplaatst moet worden.
• Bij regenweer : het springkasteel opgeblazen laten met de voorziene motor. Indien er beslist wordt toch het springkasteel neer te laten moet de huurder het dicht plooien en afdekken.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

. Een weekdag is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en een weekenddag is vrijdag, zaterdag en zondag
een gans weekend is 2 dagen ( zaterdag en zondag of vrijdag en zaterdag )
• Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.
Bij eventuele vaststelling van schade moet deze vergoed worden door de huurder. De verhuurder zal hiervoor een factuur van herstelling voorleggen. Bij niet te herstellen schade zullen de vaststellingen en het bewijs hiervan tot de totale schadevergoeding leiden.
• Bij storm of hevig onweer dient de huurder het gehuurde goed in veiligheid te brengen.
• ’s Nachts dient het kasteel binnen gelegd te worden om schade of diefstal te voorkomen.
• Bij diefstal zal er een schadevergoeding gerekend worden van de nieuwwaarde van het kasteel.
• De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van V&B IDEE
• V&B IDEE behoud zich het recht om tijdens de huur te komen kijken hoe de goederen opgesteld staan en hoe deze gebruikt worden.
• Wanneer goederen niet worden teruggebracht op de afgesproken datum en uur zal de huurprijs normaal en per dag worden aangerekend
vanaf de eerste dag dat deze te laat zijn tot en met de dag dat ze terug zijn gebracht bij V&B IDEE. Tevens behouden we ons het recht , bij
het achterhouden van de goederen , een schadevergoeding te eisen van 150 € per stuk dat te laat wordt terug gebracht, en dit bovenop
de gewone huurprijs. Wanneer wij , door de schuld van de laattijdige klant, een schadevergoeding dienen te betalen aan de nieuwe
huurder (klant) zal deze bovenop de vermelde kosten worden doorgerekend aan de laattijdige huurder. In geen enkel geval wordt van
deze voorwaarden afgeweken.
. Indien V&B IDEE komt leveren en plaatsen dient er een doorgang van min. 90 CM te zijn of gelieve de situatie te melden.
• Wanneer V&B IDEE het toestel komt ophalen en niemand is aanwezig, zullen wij volgende dag terugkomen en deze ook aanrekenen,
alsook de kilometervergoeding.
• Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en heeft haar het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat.
Gevallen van overmacht zijn o.a.:
oorlog of mobilisatie, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoringen en in het algemeen alle onvoorziene
gebeurtenissen die de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk maken. Het is duidelijk dat bovenstaande overmacht gevallen
dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende bedoeling gegeven zijn.
• De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan. Zowel aan de huurder zelf,
derden personen of dieren en materialen onverschillig of zij zich binnen of buiten de plaats bevinden waar de attractie opgesteld is.
• Ook bij het lossen, plaatsen, en terug laden van de attractie kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en schade
opgelopen tijdens de werkzaamheden.
• De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle vorderingen van derden tot betaling van welke schade ook voortspruitend uit de
uitvoering van de huurovereenkomst.
• De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal wat ook de oorzaak is, ook diefstal, ongeval, brand of overmacht.
• Alle andere schade dan brand - of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voort
te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder . Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde materiaal heeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of terugbetaling.
• Het is verboden aan de figuren of muren te hangen om scheuren te voorkomen.
• Bij beschadiging aan het gehuurde goed zal de herstellingskost ten laste van de huurder zijn

FACTUURVOORWAARDEN

• Bij afhaling / levering /plaatsing wordt het volledige bedrag contant betaald + een waarborg van 100 €, dit wordt U teruggegeven na correcte controle.
• Factuur wordt opgemaakt en naar de huurder verstuurd na het ( in goede staat) terugbrengen van het gehuurde materiaal.

Voor akkoord,
Gelezen en goedgekeurd,
De Huurder

Het springkasteel na gebruik leeg laten lopen, ritsen openen, in de lengte in 2 of 3 delen plooien.
Deze delen goed aanstampen (zonder schoeisel)zodat het meeste lucht uit het kasteel is. Daarna de delen op elkaar leggen zodat men 1 lange baan overhoud. Deze heel kort beginnen oprollen tot op het einde.
De rol dichtmaken met het bijhorende lint.
Indien er schade aan het kasteel is bij het opstellen : onmiddellijk bellen om dit te melden : 0496/ 46 49 18
Gelieve eventuele beschadiging tijdens gebruik te melden zodat de volgende huurder net als u een kasteel kan gebruiken in
perfecte staat.
Alvast dank voor uw medewerking en veel speelplezier toegewenst !

V&B IDEE team